Získejte klíč k ziskovému podnikání

Poznejte NAVIGÁTOR

Jsem Navigátor, analytický nástroj,
který zvyšuje atraktivitu
vaší nabídky.

NAJDU VAŠI JEDINEČNOU
HODNOTU PRO
ZÁKAZNÍKA

Jedinečný průnik všech čtyřech částí trhu je prostor pro růst vašeho podnikání.
Přesně tyto části důkladně analyzuji a následně vyhodnocuji v reportech, které pro klienty připravuji.

Pojďme je společně prozkoumat!

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT

Vytvářím produkty a služby, které prorazí

Vyhodnotím atraktivitu vašich produktů a služeb a doporučím, ve kterých oblastech je potenciál k tomu, aby vaše nabídka byla dostatečně a dlouhodobě atraktivní nejen pro stálé, ale i pro budoucí zákazníky.

Vytvářím strategie, které podporují růst

Definuji herní pole a přeměním strategii na hmatatelnou realitu. Jsem pomocník, který vám ukáže správný směr pro vaše podnikání. Směr, který zvýší vaše prodeje a poskytne vám tak dlouhodobě udržitelnou výhodu nad konkurencí. 

Rozšířím vaši schopnost rozhodování

Najdu ve vašem podnikání místa, kterým byste se měli plně věnovat a také místa, která vám pouze ubírají čas a peníze. To vám dá jasný podklad vést vaše podnikání správným směrem.

Vytvářím z chaosu řád

Jednotlivé detaily vašeho podnikání sestavím ve srozumitelný celek a pomocí Design Value Algoritmu transformuji komplexní data a informace o vašem podnikání do intuitivních, užitečných a akčně orientovaných doporučení, na které se můžete spolehnout.

CO SE MNOU ZÍSKÁTE

Připravím kompletní přehled o vašem současném podnikání a navrhnu, jak jej vylepšit.

Detailní report

Získáte přehled a srovnání, jak je na tom vaše současná strategie v porovnání s optimální strategií pro vaše podnikání.

Podklady pro efektivní strategii

Obdržíte detailní podklad pro strategické rozhodování a řízení vašeho podnikání.

Podklady pro vytvoření skvělé nabídky

Budete vědět, jestli vylepšit váš produkt, nebo vám nejvíce prodejů zajistí změna distribuce.

Na co vaši zákazníci slyší

Dozvíte se, zda má smysl s vašimi zákazníky budovat vztahy a popřípadě jakým způsobem.

Budete vědět, co dělat

Co zlepšit, abyste získali maximální profit.

Kde ubrat a kde přidat

Zjistíte, v jakých oblastech příliš tlačíte na pilu a na co byste naopak měli zaměřit svoji pozornost, aby se to vyplatilo.

Jaké investice přinesou zisk

Dozvíte se, jakým způsobem rozdělovat své investice do podnikání, abyste zbytečně nepřicházeli o peníze.

Přehled o financích

Dozvíte se, kde vám peníze utíkají a kde naopak můžete vydělat.

Proč se nedaří a co tedy dělat jinak

Dozvíte se, co vaše podnikání stahuje dolů a proč se vám nedaří.

Kde se nachází největší potenciál

Budete si moci prohlídnout přehled o finančním potenciálu vašeho podnikání a ukážu vám, jak jej naplnit.

Jistotu a přehled o svém podnikání

Budete sebejistí při rozhodování. Budete mít jasný rozhled nad stavem podnikání a budete vědět, co dělat.

STAVÍM NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

JAK PRACUJI

POMOCÍ OVĚŘENÝCH ALGORITMŮ

najdu místo ve vašem podnikání, na které má smysl zaměřit vaši pozornost, protože vám přinese nejlepší výsledky.

PRACUJI SE 6 HLAVNÍMI OBLASTMI


podnikání, podle kterých se zákazník rozhoduje, jestli váš produkt nebo službu koupí nebo nekoupí.

TYTO OBLASTI VYHODNOTÍM


a připravím optimální strategii přímo na míru vašemu podnikání.

NEPOMOHU VÁM,
POKUD:

  • jste velká firma a máte svůj analytický tým
  • hledáte krátkodobé řešení
  • myslíte si, že vám vše dokonale funguje

JSEM PŘIPRAVEM VÁM POMOCI,
POKUD:

  • Vytváříte produkty a služby 
  • Máte ambice 
  • Chcete aktivně vytvářet svou budoucnost
  • Myslíte své podnikání vážně
  • Plánujete nový projekt
  • Chcete vylepšit stávající nabídku
  • Chcete získat konkurenční výhodou

Vyberte si svůj navigátor

BUSINESS

7.990 Kč

89 Analýz
1 optimální
strategiE navigátoru

Získáte kompletní obraz vašeho podnikání. Připravím vám detailní rozbor všech klíčových oblastí a odhalím mezery vaší současné strategie. Vyhodnotím stovky možných scénářů s cílem vytvořit nejefektivnější variantu přímo na míru vaší situaci. Vyberu nejvhodnější a tu sestavím do optimální strategie.

Získáváte návrh strategie na úrovni jednotlivých prvků A PODOBLASTÍ PODNIKÁNÍ

Prvky jsou konkrétní části podnikání, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor pracuje se 6 prvky, ze kterých vybírá optimální strategii, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PRVKY BUSINESSU:
Produkt, Služba, Cena, Vztahy se zákazníky, Distribuční kanály, Segmenty zákazníků

Podoblasti jsou konkrétní části prvků, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor celkově pracuje se 32 podoblastmi, ze kterých vybírá optimální strategii pro vaši firmu, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PODOBLASTI BUSINESSU:
PRODUKT – Životní cyklus, Značka a balení, Udržitelnost, Vlastnosti, Inovace SLUŽBA – Dostupnost, Kvalita, Komunikace a podpora, Personalizace, Udržitelnost a sociální odpovědnost CENA – Psychologické chování, Cenová strategie, Slevy a akce, Cenová elasticita, Ceny v různých geografických oblastech VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY – Zákaznická podpora, Komunikace, Věrnost a retence, Zpětná vazba, Servis DISTRIBUČNÍ KANÁLY – Přímý prodej, Velkoobchod, Partnerské prodejny, Vlastní maloobchod, E-Commerce SEGMENTY ZÁKAZNÍKŮ – Demografie, Geografie, Chování, Personalizace, Finance, Potřeby a přání, Psychografie

PREMIUM

16.990 Kč

89 Analýz
1 optimální
strategie navigátoru
3 KONZULTACE

Od optimální strategie k realizaci. Varianta Premium je unikátní řešení pro každého, kdo chce dosáhnout nejvyšších výsledků v podnikání. Získáte nejen komplexní rozbor vašeho podnikání, jako ve variantě Business, ale také vám přináším exkluzivní přidanou hodnotu v podobě 3 konzultací od našeho týmu konzultantů.

Získáváte návrh strategie na úrovni jednotlivých prvků a podoblastí podnikání S podporOU 3 KONZULTACÍ.

Prvky jsou konkrétní části podnikání, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor pracuje se 6 prvky, ze kterých vybírá optimální strategii, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PRVKY BUSINESSU:
Produkt, Služba, Cena, Vztahy se zákazníky, Distribuční kanály, Segmenty zákazníků

Podoblasti jsou konkrétní části prvků, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor celkově pracuje se 32 podoblastmi, ze kterých vybírá optimální strategii, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PODOBLASTI BUSINESSU:
PRODUKT – Životní cyklus, Značka a balení, Udržitelnost, Vlastnosti, Inovace SLUŽBA – Dostupnost, Kvalita, Komunikace a podpora, Personalizace, Udržitelnost a sociální odpovědnost CENA – Psychologické chování, Cenová strategie, Slevy a akce, Cenová elasticita, Ceny v různých geografických oblastech VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY – Zákaznická podpora, Komunikace, Věrnost a retence, Zpětná vazba, Servis DISTRIBUČNÍ KANÁLY – Přímý prodej, Velkoobchod, Partnerské prodejny, Vlastní maloobchod, E-Commerce SEGMENTY ZÁKAZNÍKŮ – Demografie, Geografie, Chování, Personalizace, Finance, Potřeby a přání, Psychografie

Se mnou dosáhnete SVÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ RYCHLEJI, PŘESNĚJI A DOSTUPNĚJI. Stanete se lídry ve svém oboru a získáte výhodu před konkurencí.

Nastartuji mechanismus úspěchu

Zlepšíte zákaznickou zkušenost a spokojenost.
Prodávejte více!

VYTVOŘím strategii, KTERÁ REZONUJE S OČEKÁVÁNÍM ZÁKAZNÍKŮ

Zvýšíte spokojenost na místech, které jsou pro zákazníky prioritní tím zajistíte loajalitu zákazníků a skvělé jméno firmy.

VYBUDUJeTE SI ZÁKAZNÍKY NA CELÝ ŽIVOT

Využijte inteligence mých algoritmů ke zlepšení vaší nabídky, posílení vztahů a zajištění opakovaných prodejů.

Nastartujte mechanismus úspěchu

Zlepšení zákaznické zkušenosti a spokojenosti zvyšuje, nebo snižuje výsledky firmy.
Neovlivňuje je!

VYTVOŘTE NABÍDKU, KTERÁ REZONUJE S OČEKÁVÁNÍM ZÁKAZNÍKŮ

Zvýšením spokojenosti na místech, které jsou pro zákazníky prioritní si zajistíte loajalitu zákazníků a skvělé jméno firmy.

VYBUDUJTE SI ZÁKAZNÍKY NA CELÝ ŽIVOT

Využijte inteligence a algoritmů Navigátoru ke zlepšení vaší nabídky, posílení vztahů a zajištění opakovaných prodejů.

JAK PRACUJI

Všechny získané informace rozdělím do jednotlivých oblastí a prvků celého podnikového systému. Pomocí algoritmu vyhodnotím každý prvek a podoblast a otestuji stovky možných variant, kterými se může systém vyvíjet při různých scénářích.

Tuto optimální strategii zpracuji a pomocí grafů, popisů a vizualizací vám připravím nejvhodnější variantu vaší strategie, díky které dojdete k naplnění vize nejefektivnější možnou cestou, kterou následně s kolegy z mého týmu prodiskutujete a realizujete.

Snížíte náklady, které dnes vyvíjíte při realizaci neefektivních řešení.

Zamezíte frustraci, že se systém vaší firmy nechová tak, jak jste plánovali.

Budete vynakládat mnohem méně času a energie na slepé uličky a získáte nadhled a jistotu pro vaše nová strategická rozhodnutí.

VYUŽIJTE MÉ DOVEDNOSTI
pro vaše podnikatelské úspěchy