Opřete se v podnikání o business inteligenci

Poznejte NAVIGÁTOR

Jsem Navigátor, osobní GPS systém pro váš podnik. Představte si, že stojíte na křižovatce plné možností a hledáte ten správný směr, kterým se vydat, abyste vaši firmu dovedli k prosperitě. Já jsem tu proto, abych vám pomohl zmapovat vaši současnou situaci, odhalil před vámi skryté příležitosti a upozornil na překážky, které stojí ve vaší cestě k růstu. Díky mému speciálně navrženému dotazníku a pokročilým analytickým nástrojům vám dokážu nabídnout strategii šitou přímo na míru vašim potřebám, která vás krok za krokem dovede k dosažení vašich podnikatelských cílů. Jsem jako spolehlivý průvodce, který vás bezpečně a jistě dovede tam, kam si přejete dorazit.

Vítám vás ve světě budoucnosti!

PROJEKTUJI CESTU K VAŠIM CÍLŮM

Loajální zákazníci

Sestavím vám optimální strategii, díky které budete získávat stále spokojenější a loajálnější zákazníky, kteří budou šířit dobré jméno vaší firmy. To vám stabilně přinese plánované výsledky, díky kterým budete dosahovat svých firemních cílů.

Pokročilé analýzy

Poskytnu vám strategický podklad, který vám bude sloužit pro informovanější rozhodování v klíčových strategických záležitostech, díky kterým dosáhnete plánovaných výsledků. Vaše firma tak přirozeně a udržitelně poroste, s tím porostou i tržby a získaný kapitál budete moci použít pro zdokonalování svých produktů a služeb.

Akčně orientované řešení

Sestavím pro vás účinnou strategii, která vás dovede k vašim cílům rychleji, dostupněji a efektivněji než jakýkoliv jiný nástroj. Pracuji s klíčovým a unikátním prvkem Design Value Algoritmem, díky kterému dokážu transformovat komplexní data a informace o vašem podniku do intuitivních, užitečných a akčně orientovaných doporučení.

Vyberte si svůj navigátor

BUSINESS

29.990 Kč

89 Analýz
1 optimální
strategiE navigátoru

Získejte kompletní obraz vaší firmy. Připravím vám detailní rozbor všech klíčových částí vašeho podniku a odhalím mezery vaší současné strategie. Vyhodnotím stovky možných scénářů s cílem vytvořit nejefektivnější variantu přímo pro vaši firmu a situaci. Vyberu nejvhodnější a tu sestavím do optimální strategie, která vás dovede k vašim podnikatelským cílů.

Získáváte návrh strategie na úrovni jednotlivých prvků A PODOBLASTÍ PODNIKÁNÍ

Prvky jsou konkrétní části podnikání, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor pracuje se 6 prvky, ze kterých vybírá optimální strategii pro vaši firmu, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PRVKY BUSINESSU:
Produkt, Služba, Cena, Vztahy se zákazníky, Distribuční kanály, Segmenty zákazníků

Podoblasti jsou konkrétní části prvků, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor celkově pracuje se 32 podoblastmi, ze kterých vybírá optimální strategii pro vaši firmu, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PODOBLASTI BUSINESSU:
PRODUKT – Životní cyklus, Značka a balení, Udržitelnost, Vlastnosti, Inovace SLUŽBA – Dostupnost, Kvalita, Komunikace a podpora, Personalizace, Udržitelnost a sociální odpovědnost CENA – Psychologické chování, Cenová strategie, Slevy a akce, Cenová elasticita, Ceny v různých geografických oblastech VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY – Zákaznická podpora, Komunikace, Věrnost a retence, Zpětná vazba, Servis DISTRIBUČNÍ KANÁLY – Přímý prodej, Velkoobchod, Partnerské prodejny, Vlastní maloobchod, E-Commerce SEGMENTY ZÁKAZNÍKŮ – Demografie, Geografie, Chování, Personalizace, Finance, Potřeby a přání, Psychografie

PREMIUM

49.990 Kč

89 Analýz
1 optimální
strategie navigátoru
6 měsíců podpory

Od optimální strategie k realizaci. Varianta Premium je unikátní řešení pro každého, kdo chce dosáhnout nejvyšších výsledků v podnikání. Získáte nejen komplexní rozbor vaší firmy, jako ve variantě Business, ale také vám přináším exkluzivní přidanou hodnotu v podobě šestiměsíční podpory od našeho týmu konzultantů.

Získáváte návrh strategie na úrovni jednotlivých prvků a podoblastí podnikání S podporOU na 6 měsíců.

Prvky jsou konkrétní části podnikání, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor pracuje se 6 prvky, ze kterých vybírá optimální strategii pro vaši firmu, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PRVKY BUSINESSU:
Produkt, Služba, Cena, Vztahy se zákazníky, Distribuční kanály, Segmenty zákazníků

Podoblasti jsou konkrétní části prvků, které mají přímý dopad na zkušenost zákazníka s vaší značkou. Navigátor celkově pracuje se 32 podoblastmi, ze kterých vybírá optimální strategii pro vaši firmu, která vám aktuálně přinese nejlepší výsledky.

PODOBLASTI BUSINESSU:
PRODUKT – Životní cyklus, Značka a balení, Udržitelnost, Vlastnosti, Inovace SLUŽBA – Dostupnost, Kvalita, Komunikace a podpora, Personalizace, Udržitelnost a sociální odpovědnost CENA – Psychologické chování, Cenová strategie, Slevy a akce, Cenová elasticita, Ceny v různých geografických oblastech VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY – Zákaznická podpora, Komunikace, Věrnost a retence, Zpětná vazba, Servis DISTRIBUČNÍ KANÁLY – Přímý prodej, Velkoobchod, Partnerské prodejny, Vlastní maloobchod, E-Commerce SEGMENTY ZÁKAZNÍKŮ – Demografie, Geografie, Chování, Personalizace, Finance, Potřeby a přání, Psychografie

Se mnou dosáhnete SVÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ RYCHLEJI, PŘESNĚJI A DOSTUPNĚJI. Stanete se lídry ve svém oboru a získáte výhodu před konkurencí.

Nastartuji mechanismus úspěchu

Zlepšíte zákaznickou zkušenost a spokojenost.
Prodávejte více!

VYTVOŘím strategii, KTERÁ REZONUJE S OČEKÁVÁNÍM ZÁKAZNÍKŮ

Zvýšíte spokojenost na místech, které jsou pro zákazníky prioritní tím zajistíte loajalitu zákazníků a skvělé jméno firmy.

VYBUDUJeTE SI ZÁKAZNÍKY NA CELÝ ŽIVOT

Využijte inteligence mých algoritmů ke zlepšení vaší nabídky, posílení vztahů a zajištění opakovaných prodejů.

Nastartujte mechanismus úspěchu

Zlepšení zákaznické zkušenosti a spokojenosti zvyšuje, nebo snižuje výsledky firmy.
Neovlivňuje je!

VYTVOŘTE NABÍDKU, KTERÁ REZONUJE S OČEKÁVÁNÍM ZÁKAZNÍKŮ

Zvýšením spokojenosti na místech, které jsou pro zákazníky prioritní si zajistíte loajalitu zákazníků a skvělé jméno firmy.

VYBUDUJTE SI ZÁKAZNÍKY NA CELÝ ŽIVOT

Využijte inteligence a algoritmů Navigátoru ke zlepšení vaší nabídky, posílení vztahů a zajištění opakovaných prodejů.

JAK PRACUJI

Všechny získané informace rozdělím do jednotlivých oblastí a prvků celého podnikového systému. Pomocí algoritmu vyhodnotím každý prvek a podoblast a otestuji stovky možných variant, kterými se může systém vyvíjet při různých scénářích.

Tuto optimální strategii zpracuji a pomocí grafů, popisů a vizualizací vám připravím nejvhodnější variantu vaší strategie, díky které dojdete k naplnění vize nejefektivnější možnou cestou, kterou následně s kolegy z mého týmu prodiskutujete a realizujete.

Snížíte náklady, které dnes vyvíjíte při realizaci neefektivních řešení.

Zamezíte frustraci, že se systém vaší firmy nechová tak, jak jste plánovali.

Budete vynakládat mnohem méně času a energie na slepé uličky a získáte nadhled a jistotu pro vaše nová strategická rozhodnutí.

ZvÝšÍM VÁŠ úspěch

Nenechávejte svůj úspěch náhodě.
Jako vaše business inteligence vám ukážu cestu k úspěchu.
Rozhodněte se ještě dnes a získejte výhodu nad konkurencí.
Získejte mě do týmu během několika minut!